Pályázatok

← Vissza

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

2023-05-14 - 12:51

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

 

Meghosszabbított határidővel még mindíg elérhető a tanya fejlesztési pályázat

 

Kik igényelhetik a támogatást?
Jelen támogatás csak és kizárólag abban az esetben igényelhető, ha a pályázó minden feltételnek megfelel az alábbiak közül:
– A benyújtás megelőző 12 hónapban az elfogadott tanyasi térségben*, egy tanyán él életvitelszerűen, igazolható módon
– a fejleszteni kívánt tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját tulajdona, vagy házastársáé, egyenes ágbeli rokonáé
– a pályázó 18. életévét betöltött cselekvőképes személy
* Elfogadott tanyasi térségek: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései.

A támogatás jellege, mértéke

Ez a támogatás egy utólag finanszírozott, vissza nem térítendő támogatás, ahol a támogatási intenzitás 95%.

A megítélhető támogatás maximális összege pályázónként legfeljebb 7,8 millió forint.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
1. háztartási léptékű szigetüzemű vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést (pl. napelem)
2. háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
– kútfúrás
– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását
– háztartási törpe-vízmű
3. háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

– már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója
– épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése
– a projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján
– próbaüzem
– az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel
– projektmenedzsment
– a támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása
– előkészítési tevékenységek (kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak stb.)
– a fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által

Nem támogatható tevékenységek
A fentebb felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbiakra:
– fenntartási, karbantartási tevékenységek
– jármű beszerzése
– a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása
– zárt szennyvíztároló, oldómedence kialakítása

Kizáró okok
– Egy tanyáról több pályázat benyújtása.
– Amennyiben a tanya csak tartózkodási hely és az állandó lakóhely nem azon a településen van, ahol a tanya.
– A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok NEM teljes körűek, NEM valósak és NEM hitelesek.
– A benyújtott pályázatban szándékosan valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltat.
– A fejlesztés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján végrehajtási jog bejegyzése szerepel

Benyujtási határidők:

Első szakasz zárása: 2017. május 2.

Második szakasz zárása: 2017. június 2.

Harmadik szakasz zárása: 2017. július 3.

Negyedik szakasz zárása: 2017. október 2.

Ötödik szakasz zárása: 2018. január 2.

Hatodik szakasz zárása: 2018. április 3.

Hetedik szakasz zárása: 2018. július 3.

Nyolcadik szakasz zárása: 2018. október 3.

Kilencedik szakasz zárása: 2019. január 2.

Tízedik szakasz zárása: 2019. április 4.

Tizenegyedik szakasz zárása: 2019. július 4.

Tizenkettedik szakasz zárása: 2019. október 4.

Tizenharmadik szakasz zárása: 2020. január 3.

Tizennegyedik szakasz zárása: 2020. április 3.

Tizenötödik szakasz zárása: 2020. május 4.

Tizenhatodik szakasz zárása: 2020. augusztus 6.

Tizenhetedik szakasz zárása: 2020. október 6.

Tizennyolcadik szakasz zárása: 2021. január 6.

Tizenkilencedik szakasz zárása: 2021. április 6.

Huszadik szakasz zárása: 2021. május 6.

Huszonegyedik szakasz zárása: 2021. július 4.

Huszonkettedik szakasz zárása: 2021. szeptember 7.

Huszonharmadik szakasz zárása: 2021. november 6.

Huszonnegyedik szakasz zárása: 2022. január 7.

Huszonötödik szakasz zárása: 2022. március 8.

Huszonhatodik szakasz zárása: 2022. május 9.

Huszonhetedik szakasz zárása: 2022. július 10.

Huszonnyolcadik szakasz zárása: 2022. szeptember 11.

Huszonkilencedik szakasz zárása: 2022. november 12.

Harmincadik szakasz zárása: 2022. december 12.

Harmincegyedik szakasz zárása: 2023. január 9.

Harminckettedik szakasz zárása: 2023. február 6.

Harmincharmadik szakasz zárása: 2023. március 6.

Harmincnegyedik szakasz zárása: 2023. április 3.

Harmincötödik szakasz zárása: 2023. május 8.

Harminchatodik szakasz zárása: 2023. június 5.

Harminchetedik szakasz zárása: 2023. július 3.

Harmincnyolcadik szakasz zárása: 2023. augusztus 7.

Harminckilencedik szakasz zárása: 2023. szeptember 4.

Negyvenedik szakasz zárása: 2023. október 1.