Előminősítő Adatlap

Cég Hivatalos neve

Cég alapítás időpontja

Adószám

Honlap címe

KapcsolattartóIrányítószám

Település

Levelezési cím

Tulajdonosi viszonyok %-ban (magánszemély, gazdasági társaság, önkormányzat, állam)

Utolsó két év + a jelenlegi statisztikai létszám

Utolsó két év nettó árbevételeUtolsó két év + a jelenlegi saját tőke

Jelenlegi hitelek (jelleg, havi törlesztés)

NAV-/köztartozás, csőd vagy fel-/végelszámolás alatt áll-e

A tervezett beruházás helyszíneA beruházás rövid leírása (gép, eszköz, hardver, szoftver beszerzése, infrastrukturális-, ingatlan beruházás, turisztika…):

A beruházás tervezett összege

Rendelkezésre álló önrész / esetleges hitel igény összege

Eddigi nyertes pályázatai, kapott állami támogatások (pályázat kódszáma/tárgya, időpont, összeg)

Egyéb

Az adatlap kitöltésével ön jogosult arra, hogy szűk körű információkról értesüljön. Igénybe kívánja venni?

igennem