Pályázatok

← Vissza

Védőháló a családokért

2016-04-01 - 10:31

családi védöhálóRendelkezésre álló forrás: 6,2 Milliárd Ft

 Támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 40 millió Ft

 Támogatás mértéke: 100%

 Előleg mértéke: 25-50%

Kedvezményezettek: alapítványok, egyesülete, nonprofit szervezetek, egyházak

 Elszámolható költségek köre:

 • projekt előkészítés
 •  szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
 • Célcsoport támogatásának költségei
 • projektmenedzsment költségei
 • általános rezsi költség
 •  adók

A projekt részcéljai:

 •  A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.
 •  A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés.
 •  A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.
 • A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése.
 • A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.
 •  A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése.
 •  Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal.
 • A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése

A projekt szakmai megvalósítása:

 • A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő tanácsadás, csoportfoglalkozások, workshopok, tréningek lebonyolítása (pl: önismereti, problémamegoldási, konfliktuskezelési, családtervezési, kommunikáció, kapcsolati kultúra, mediáció, életciklusokhoz kötődő válságok kezelése, életvezetési és háztartásvezetési kompetenciák fejlesztése, életmódbeli és életviteli tanácsadás témákban);
 •  Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások lebonyolítása (pl: szülői feladatok, életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerek, tanácsadás, szülőakadémia, fiatalok szülőkkel, ill. kortársakkal való kommunikációját segítő foglalkozások, egészséges és tudatos életmódra nevelés, életvezetési, életmódbeli és életviteli kompetenciák fejlesztése);
 •  Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítását, valamint a nők és férfiak közti harmonikus együttműködés előmozdítását szolgáló támogató programok kidolgozása és végrehajtása;
 •  Kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzését szolgáló programok, egyéni és/vagy csoportos foglalkozások, tanácsadás;
 • Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás, képzések és programok lebonyolítása (pl: kompetenciafejlesztés, tájékoztató alkalmak munkáltatók részére családbarát megoldásokról, helyi szövetségek létrehozása munkáltatók, civilek, önkormányzatok, családok között, kismamák számára a munkába való visszatérés segítése);
 • Családi közösségépítő programok szervezése. (pl: generációk közötti együttműködés, az idősebb generáció közösséget erősítő aktivizálása és integrálása a helyi közösségbe. A generációk közötti szakadékok csökkentése és a családokat összefogó közösségek és külső – nevelési, kulturális, testi és lelki egészséggel foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatokat erősítő találkozók, rendezvények, gyermekfelügyeletet nyújtó, önkéntes alapon szerveződő megoldások megvalósítása, szívességcsere megszervezése);
 • Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, tanácsadás, csoportfoglalkozások, tréningek lebonyolítása (kiemelt célcsoportok: gyermeküket egyedül nevelő szülök; többgyermekes családok; mozaik családok; krónikusan beteg, fogyatékossággal élő, egyéb sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok; fogyatékos emberek mint szülők; örökbefogadó és nevelőszülők, idős családtagot gondozó családok; krízishelyzetben lévő várandósok; egyéb szempontból hátrányos helyzetű családok).

Forrás Széchenyi 2020

Címke: , ,