Pályázatok

← Vissza

VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-2.1.1-15

2015-09-10 - 9:35

Támogatás összege: 50-1000 M Ft
Támogatás mértéke: 50-70%
Pályázhatnak: kkv-k, de nagyvállalatok is
Támogatás kérhető: ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, eszközbeszerzés
Előleg kérhető!

Bp.-en és Pest megyében megvalósuló projektekre nem kérhető támogatás
 
A pályázat 2015.09.30-2017.09.29-ig nyújtható be.
Keretösszeg: 50 Mrd forint

I. Támogatás összege és mértéke
Igényelhető támogatás min. 50M, max. 1.000M forint.
A támogatás mértékét befolyásolja a KKV besorolás, illetve a régiós különbségek!!

II. Kik pályázhatnak

Legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel és a tavalyi évben legalább 1 fővel rendelkező, nem EVA-s KKV, illetve nagyvállalatok.[1]
Az árbevétel összegét nem haladhatja meg a projekt összköltsége. konzorcium esetén a tagok árbevétele összegzésre kerül.
Konzorciumi formában is van lehetőség pályázni (legfeljebb 3 tag).

Nem támogathatóak Budapest és Pest megye területén megvalósuló fejlesztés. 

III. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek (támogatás mértéke)

– K+F projekttámogatás keretében:
·Ipari kutatás- új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás mértéke: max. az elszámolható költség  50%-a
·Kísérleti fejlesztés- új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése mértéke: 25%, önállóan is támogatható terv.

– Csekély összegű támogatásként (mérték:100%):
·Projekt előkészítési tevékenység
·Projektmenedzsment
·Tájékoztatás és nyilvánosság
·A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

– Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében (Regionális beruházás)
mérték 50%:
·Eszközbeszerzés- technológiai fejlesztést eredményező új eszköz beszerzése
·Kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
·Immateriális javak beszerzése
·Beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek

– Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás:
·Eljárás innováció- önállóan is támogatható tev.

– Vásárokon való részvétel /első részvétel támogatható csak, az sem önállóan/
A projekteknek illeszkedni kell a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez: 

A nemzeti ágazati prioritások:
·Egészséges társadalom és jólét;
·Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
·Tiszta és megújuló energiák;
·Fenntartható környezet;
·Egészséges és helyi élelmiszerek;
·Agrár-innováció;
·Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
·Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:
·Fotonika, lézertechnológia
·Különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
·Bionika
·Nem gépipari fémfeldolgozás
·Elektronika és félvezető-technológia
·Korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
·Korszerű csomagolástechnikai technológiák
·Vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
·Építőipar (építőanyag-technológiák)
·Textilipar
·Fa- és bútoripar
·Logisztika
·Kulturális és kreatív ipar

IV. Kötelező vállalások
Üzleti hasznosíthatóság: fenntartási időszak végéig az árbevétel eléri a támogatási összeg legalább 30%-át. A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap van (pénzügyi elszámolás határideje: 2019.12.31.).

Fenntartási kötelezettség 5 év, KKV esetében 3 év.

V. Előleg és önerő
A megítélt támogatási összeg legfeljebb 75%-ának megfelelő, max. 450M Ft összegű előleg biztosít.Legalább a projekt elszámolható összköltség 10%-át kitevő saját forrással, regionális beruházásnál 25%-át kitevő saját forrással kell rendelkezni. Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor kell igazolni, vagy legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor.

Címke: