Pályázatok

← Vissza

VÁLLALATI KOMPLEX INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÉS MOBILFEJLESZTÉSEK

2018-05-24 - 12:24

VÁLLALATI KOMPLEX INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÉS MOBILFEJLESZTÉSEK, FELHŐALAPÚ ONLINE ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK TERJESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA – GINOP-3.2.2-8.2.4-16

 

A Felhívás célja komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazások on-premise (vagy in house) típusú bevezetésének (helyben telepített saját szoftver bevezetése célterület), illetve a felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások, szolgáltatások igénybevételének (felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület) támogatása, melyeket saját erőből nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani a vállalkozások. A támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk a hazai kkv-k belső és külső vállalati működésének javulásához az informatikai beruházási költségek csökkentése és magasabb színvonalú IKT megoldások használata révén, ezáltal javítva a vállalkozás hatékonyságát, versenyképességét.

 

 

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

 

 • Pályázhatnak: mikro-, kis- és középvállalkozások;

 

 • A támogatás összege:
 • vissza nem térítendő támogatás (VNT):
  • 1 – 24 millió Ft, ha mind a két lenti célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó;
  • helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén maximum 16 millió Ft;
  • felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén

maximum 8 millió Ft;

 • kedvezményes kamatozású kölcsön:
  • 1,25 – 37,5 millió Ft, ha mind a két lenti célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó;
  • helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén

maximum 25 millió Ft;

 • felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén maximum 12,5 millió Ft;

A kedvezményes kamatozású kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét, illetve kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatási döntés, amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó mind a vissza nem térítendő támogatás mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez.

Beadási határidő: 2017. január 31-tő-től folyamatosan be lehet adni a pályázatokat egyszerűsített

kiválasztási eljárásrend keretében;

Előleg: a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a;

Önerő: legalább a projekt összköltségének 10%-át el kell érnie;

A megvalósítás földrajzi területe: Magyarország, kivéve a Közép-magyarországi régió települései).

A megvalósulási helynek legkésőbb a pályázat benyújtásáig bejegyezésre kell kerülnie.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

 

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

 

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 

 1. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
 2. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
 3. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

 

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 

 1. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
 2. Szolgáltatásmenedzsment;

Egy támogatási kérelem keretében több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet pályázni az alábbiak figyelembe vételével:

 az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra kerüljön;
 a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7.
o funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható;
 a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12. és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható;
 a 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) funkcionális területek együttesen nem pályázhatóak;
 a vállalati webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő optimalizációval kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók (a 13-as alatt nem);
 amennyiben a projektgazda vagy elődszervezete a korábbi időszakban (GOP, KMOP), vagy a GINOP más konstrukciójának (pl. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 1.3.3) keretében, már támogatásban részesült adott infokommunikációs (funkcionális) (cél)területre irányuló fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem támogatható;
 meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség pályázni, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók:
o meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése,
o meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás,
o meglévő rendszer, saját rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület kiegészítése
(add-on),
o a hibrid projektek, azaz az egy funkcionális területen helyben telepített és felhő alapú megoldást is tartalmazó fejlesztések, támogathatók, de ugyanazon funkcionális terület vagy csak helyben telepített, vagy csak felhő alapú rendszerben valósítható meg,
o meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése. Csak önmagában az adott üzleti IKT megoldás
CMS-ének átnevezése is ennek minősül.

A PÁLYÁZÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK

 a pályázó rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel;
 a pályázó éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt teljes üzleti évben minimum 2 fő volt;
 saját tőkéje nem negatív, vagy a törzstőke a jogszabályban előírt legkisebb mértéket eléri;
 nem támogathatóak a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával
o kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek;
 a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre (is) irányuló projekt keretében csak a Felhívás 4. sz. szakmai mellékletében feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre;

További információkért Kérem keressen bennünket az elérhetőségeinken (Kattintson Ide)

Forrás: Szechenyi2020

Címke: , , , , , ,