Pályázatok

← Vissza

Vállalati infokommunikációs és mobilfejlesztések

2016-09-26 - 11:30

vallalati-komplex-infokommunikacios-es-mobilfejlesztesekTársadalmi egyeztetésen a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

Benyújtható: 2016.11.02-2018.11.02 között

Támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 1 millió Ft, maximum 24 millióFt lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
 • Az igényelhető kölcsön: Minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millióFt lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
  • · A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet.
  • · A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.

A kölcsön mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség minimum 50%-a, egyéb támogatást igénylő esetében minimum 55%a lehet.

 • A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani.

Pályázók köre:

mikro-, kis- és középvállalkozásnak

 •  amely rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes üzleti évvel
 •  éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt
 •  amelyek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek

Támogatható tevékenység

Két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 1. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 2. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;

2. Gyártási terület;

3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;

4. Kontrolling és döntéstámogatás;

5. Beszerzési, logisztikai terület;

6. Táv- és csoportmunka támogatás;

7. Pénzügyi, számviteli terület;

8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)

9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);

10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);

11. Elektronikus iratkezelési megoldás;

12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetébenaz alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;

14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;

15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetébenaz alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;

17. Szolgáltatásmenedzsment;

Egy támogatási kérelem keretében több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet pályázni..

A Felhívás keretében a fentiek figyelembevételével az alábbi tevékenységek támogathatóak a releváns elszámolható költségek alkalmazásával hibrid megoldások esetében:

 • Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése
 • Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése
 •  Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetésének szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek
 • Felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek
 • Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható).

A konstrukció felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületén az igénybe venni kívánt üzleti megoldások szolgáltatási / bérleti díja legfeljebb 22 hónapig lehet támogatható.

Kölcsön kondíciói

 • kamat 2%/év
 • tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni, a kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs
 • futamidő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év

További információk: 0670 614 6879 vagy itt

Forrás: Széchenyi 2020

 

 

Címke: , , ,