Pályázatok

← Vissza

FALUSI TURIZMUS

2016-12-07 - 20:24
NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEINDÍTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSFALUSI TURIZMUS
NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEINDÍTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA VP6-6.4.1-16

Benyújtás időszakonként lehetséges: 2016. 12.19- 2018. 12. 19-ig.

Az első szakasz zárása: 2017.01.30.

 Támogatásmértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás terület specifikus mellékletében kerül szabályozásra.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50.000.000 Ft.

Maximális alaptámogatási intenzitás: 50%

A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti település(ek)re vonatkozóan az alábbiak szerint alakul:

–       kedvezményezettjárásban lévő településen: 60%

–       komplex programmal fejlesztendő járásban: 70%

Kik pályázhatnak

1.      Aktív mezőgazdasági termelő

–          legutolsó lezárt teljes üzleti év árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származ

2.      mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő

–          mikrovállalkozás

–          székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen van;

–          rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.

–          a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között

3.      természetes személy

–          legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt  településen életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik és 18. életévét betöltötte

–          bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat

4      Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozás

–          a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

–          a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;

–          a támogatással érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő,

–          bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat.

Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra

 

Falusi szálláshely kialakítása nem támogathatók a Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program földrajzi területét jelentő településeken megvalósuló fejlesztések.

Amennyiben a projekt keretében a falusi szállási helyeken túl egyéb szálláshely kialakítása valósul meg, kizárólag a Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program földrajzi területét jelentő településeken tervezett fejlesztések támogathatók.

Az a kedvezményezett, aki már van nyertes VP-6.2.1-16 pályázata nem részesülhet ezen felhívásban támogatásban.

Támogatható tevékenység

Önállóan támogatható tevékenységek:

A nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató, vagy nem mezőgazdasági (Annex 1) élelmiszer feldolgozást célzó tevékenységek fejlesztését szolgáló beruházások, ezen belül:

a) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlan építése, szerzése, bérlése – a lízinget is beleértve – vagy fejlesztése;

b) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó új gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig.

Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a benyújtásakor hatályos, az MVH honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó.

Ingatlan vásárlás az elszámolható költség max. 2%-a lehet.

 

Amennyiben a projekt keretében falusi szálláshely kialakítása valósul meg, a projekt előfeltétele a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által kiadott nyilatkozat.

 

Önállóan nem támogatható:

 • Kötelező az üzleti tervben megjelölt fejlesztéshez kapcsolódó, legalább egy beruházás megvalósítása (pl. új gép, berendezés vásárlása, immateriális beruházás).
 • az önállóan támogatható tevékenység kiadásaihoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, oktatás, képzés díja, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve.
 • immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése

Az általános és immateriális költségek együttes összege nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének az 5%-át.

 

Választható tevékenységek:

Valamilyen módon kapcsolódnak a mezőgazdasági tevékenységhez, de ez nem feltétele a támogatásnak. Támogatható falusi- vagy egyéb szálláshelyhez kapcsolódó:

 • szolgáltatásfejlesztés (Falusi vendégasztal kialakítása4, étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése, kivéve a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéséhez kapcsolódó fejlesztés),
 • technológiafejlesztés (konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, raktár, hűtőkamra kialakítása, fejlesztése, kivéve a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéséhez kapcsolódó fejlesztés),
 • műhely vagy bemutató tér kialakítása,
 • interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések,
 • árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése,
 • kapcsolódó hardver- és szoftver fejlesztések,
 • aktív turizmus és szabadidősport (természetjáró, lovas, kerékpáros, túra-kenu, vitorlás, sí) igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése,
 • a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó termékfejlesztés.

A projekt megvalósítására 24 hónap van.

A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az új mikrovállalkozásra vonatkozó egyéni vagy társas vállalkozást befejezetten megalapítani és tevékenységét bejelenti. A kedvezményezettnek társas vállalkozás esetén, vezető tisztségviselőnek kell lennie.

Fenntartási kötelezettség 5 év.

Forrás: Széchenyi 2020