Pályázatok

← Vissza

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP-1.2.1-16

2016-12-07 - 16:02

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP-1.2.1-16

MEGJELENT A VÉGLEGES FELHÍVÁS! JAN. 16-TÓL BEADHATÓ!!!!!!!!!!

25-250 M Ft támogatás gyártó/termelő cégeknek! A támogatás mértéke max. 50%

Gépbeszerzésre, ingatlan beruházásra (az elszámolható költség 25%-a) és megújuló energiára is. Induló cég nem pályázhat.

 

Keret: 24 Mrd Ft

Beadható: 2016.01.16-tól.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás

d) Információs technológia-fejlesztés

e) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük. Az infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el.

 

Támogatást igénylők köre

1. Feldolgozó iparban működő mikro-, kis-, és középvállalkozások ,

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

A Felhívás 4.2. 2), 3), 4), 6) és 7) pontjaiban szereplő jogosultsági kritériumok valamint a 4.4.2.3. pontban szereplő Tartalmi értékelési/Rangsorolási szempontok vizsgálatakor a támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a támogatási kérelem a támogatást igénylő saját, valamint a tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált gazdálkodási adatokat 100%-ban összegezve kerülnek figyelembevételre. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, c) szövetkezetek.

 

Gazdálkodási formakód szerint:  

·         113 Korlátolt felelősségű társaság

·         114 Részvénytársaság

·         116 Közkereseti társaság

·         117 Betéti társaság

·         121 Szociális szövetkezet

·          122 Takarék- és hitelszövetkezet

·          123 Iskola szövetkezet

·         124 Agrárgazdasági szövetkezet

·         126 Biztosító szövetkezet

·          128 Foglalkoztatási szövetkezet

·         129 Egyéb szövetkezet

·         141 Európai részvénytársaság (SE)

·          142 Európai szövetkezet (SCE)

·          226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

·         228 Egyéni cég

·         231 Egyéni vállalkozó

 

Megvalósítás:18 hó.

 

Területi korlátozás:Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

 

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 250.000.000 Ft.

 

Támogatás mértéke:

Regionális beruházási támogatás esetén: max. 50%.

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: 45%.

 

Előleg:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 125 millió Ft.

Forrás: Széchenyi 2020