Pályázatok

← Vissza

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-1.3.1-15

2015-09-04 - 7:38
 • 1,5-20 M Ft kérhető külföldi kiállításokon való megjelenés támogatására, marketingeszközökre
 • a támogatás mértéke max. 50%
 • két teljes lezárt üzleti évvel rendelkező cégek pályázhatnak, amelyeknek volt exportárbevételük, és legalább 2 fő volt az átlagos statisztikai létszám
 • Budapesten és Pest megyében megvalósuló fejlesztéssel nem lehet pályázni
 • Keretösszeg: 5 Mrd Ft.
 • Beadható: 2015.06.22-től 2017.06.22-ig!
 •  

 • A Felhívás a magasan feldolgozott terméket előállító iparágakban tevékenykedő, az egyedi, magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújtó, illetve az olyan vállalkozásokat célozza meg, amelyek valamely korszerű technológia átadására irányuló projekteket valósítanak meg.
  Kik pályázhatnak?

 • a) Mikro-, kis- és középvállalkozások, akiknek legutolsó lezárt, teljes üzleti évükben az éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 2 fő volt, valamint magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak.
 • b) Rendelkezik legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel és a cégnek volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év alapján.
 • c) A támogatási kérelem nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének az 50%-át, illetve a teljes mérlegfőösszeget. 
  Elszámolható Költségek:
  A Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A Felhíváskeretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (KKV-k vásáron valórészvételéhez nyújtott támogatásként) – önállóan támogatható tevékenység
 • b) Külföldi árubemutató szervezése (Csekély összegű támogatásként) – önállóan támogatható tevékenység
 • Az a) és b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatók:
 • c) Piacra jutás támogatása (Csekély összegű támogatásként)
 • d) Információs technológia-fejlesztés (Csekély összegű támogatásként)
 • e) Tanácsadás igénybevétele (KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként)
 • f) Piackutatás elkészítésének költsége (Csekély összegű támogatásként)
 • g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége (KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként)
 • h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként)
 • Egy támogatási kérelem keretében több országban és több vásáron való megjelenés is támogatható.

  Mit várnak el ezért cserébe?

 • Létszámtartás- A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem  csökkenhet a bázislétszám alá.
 • Külkereskedelmi felelős kijelölése- A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését.
 • Piackutatás elkészítése- A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár, cégbemutató) megelőzően.
 • Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.
 • Létszámbővítés- Amennyiben 2. alkalommal nyújt be támogatási kérelmet és a két megítélhető támogatás összege meghaladná a 20 milliót, akkor 1 fő, teljes munkaidőben való foglalkoztatását vállalja.

Címke: , ,