Pályázatok

← Vissza

KKV KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSA GINOP-1.2.2-16

2016-09-22 - 14:57

KKV KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSA Társadalmi egyeztetésen a MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA (GINOP-1.2.2-1)

A pályázat 2016.11.15-2018.11.15-ig nyújtható be.

Keretösszeg: 21 milliárd Ft

Igényelhető támogatás minimum 5 millió, maximum 25 millió forint.

Regionális beruházás esetén:

• Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiókban 50%;

• Közép-Dunántúl régióban 50%, középvállalkozások esetében maximum 45%;

• Nyugat-Dunántúl régióban 45%, középvállalkozások esetében 35%.

Megújuló energia termelésnél:

·  45%-a de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértéke.

Csekély összegű támogatás esetén:

·  a támogatás intenzitása nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét.

Pályázatot adhatnak be:

·  olyan gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, amely rendelkezik legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel,

·  a lezárt üzleti év átlagos statisztikai létszáma min. 1 fő volt

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió (Bp. és Pest megye) területén megvalósuló projektek.

 

Korlátozások:     

·  a projekt elszámolható költsége nem haladhatja meg az előző évi nettó árbevétel összegét, egyéni vállalkozó esetén az adóalapba beszámított bevételt

·  szabad vállalkozási zónának nem minősülő települések esetében csak feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek

·  A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak

·  a projekt keretében csak a meghatározott VTSZ szám alá tartozó eszközök beszerzése támogatható

·  nem támogatható a szálláshely fejlesztés

·  nem támogatható a TEÁOR’08 05.10-09.90, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházás.

Támogatható tevékenységek:

A felhívás támogatja a vállalakozások termelési kapacitásainak fejlesztését. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

a)új eszköz beszerzése (VTSZ lista alapján), min. nettó 100.000.- Ft értékben

b)megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, min. nettó 200.000.- Ft értékben önállóan nem támogatható

d)információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó informatikai

eszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

e) online megjelenés: domain név, webtárhely, honlapkészítés – önállóan nem támogatható

További információkért keressen bennünket : 06 70 614 6879

Forrás: Széchenyi 2020