Pályázatok

← Vissza

MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK FEJLESZTÉSE

2022-09-14 - 8:01

Novembertől újra beadható a MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK FEJLESZTÉSE

Támogatható tevékenységek

 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a TO hatálybalépésétől számított 4. év végéig:
  • Az üzemmérete meghaladja a 6000 STÉ t, vagy
  • Az árbevétele meghaladja a 6000 eurót

Támogatás igénybevételének feltételei

 • Megfelelően kidolgozott projekt
 • Részletes üzleti terv
 • Eddig nem részesült ebben a támogatásban
 • A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét
  hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrizhető formában kell tárolni
 • 1 életvitelszerű tartózkodási helyről 1 támogatási kérelem nyújtható be.

A mezőgazdasági kisüzemek támogatásának célja

 • A pályázati felhívás fő célja a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése a vidéki térségekben működő mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének támogatásán keresztül. A támogatás a fejlődőképes, kisméretű gazdasággal rendelkező mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti.

A támogatás forrása

 • Keretösszeg:
  32,5 milliárd Ft

A támogatás jellege, összege

 • Vissza nem térítendő támogatás, azaz visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.
 • A támogatás összege:
  15.000 euró ≈ 6 millió Ft.
 • A folyósítás kettő részletben történik:
  • A támogatás 75%-a, 11.250 euró (≈ 4,5 millió Ft) a Támogatói Okirat hatálybalépésével egyidejűleg kerül kifizetésre.
  • A támogatás fennmaradó 25%-a, 3.750 euró (≈ 1,5 millió Ft) a kötelezettségek teljesítését követően, legkorábban a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 3. év végén, legkésőbb a 48. hónapot követő év június 15. napjáig igényelhető.

A támogatás elszámolása, felhasználása

 • A mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott támogatással nem szükséges elszámolni, a teljes összeg tetszőleges célra felhasználható.

Támogatás igénylésére jogosultak

mezőgazdasági kisüzemek támogatása című pályázati felhívás keretében támogatási kérelmet nyújthat be…

 • Mezőgazdasági őstermelő;
 • Mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozó;
 • Szociális szövetkezet;

amennyiben a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben

 • 3.000 – 6.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezett/rendelkezik,

VAGY

 • 2022-ben történő igénylés esetén 1.091.670 – 2.183.340 Ft árbevételt ért el 2021-ben mezőgazdasági termék értékesítéséből vagy mezőgazdasági termék értékesítéséből és Annex 1 termék feldolgozásából.

Kötelezettségek

 • A Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 9 hónapon belül meg kell kezdeni a projekt végrehajtását. A projekt megkezdését igazoló szakmai beszámolót a záró kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani.
 • A kedvezményezett mezőgazdasági üzemméretének legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére meg kell haladnia a 6.000 euró STÉ értéket, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés árbevételének meg kell haladnia a 6.000 eurót.
 • Legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. naptári év december 31. napjáig szükséges teljesíteni az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatás 2020. november 06. – 2022. november 30. között igényelhető. Az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott pályázatok szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

 1. 2020. november 06-20.
 2. 2021. április 06-20.
 3. 2021. június 03-17.
 4. 2021. október 04-18.
 5. 2022. február 14-28.
 6. 2022. május 18-31.
 7. 2022. november 17-30.

Forrás: Széchenyi Terv Plusz

Címke: , , ,