Pályázatok

← Vissza

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program GINOP Plusz-1.2.2-22

2022-02-07 - 11:50

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program GINOP Plusz-1.2.2-22

A Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent a „Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program” című (GINOP Plusz-1.2.2-22 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd forint.

A felhívás keretében mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet 2022. február 24-től 2023. március 31-ig.

Támogatás összege: minimum 2 millió Ft – maximum 10 millió Ft

Támogatási intenzitás: 70% vissza nem térítendő támogatás

Pályázók köre:

 • Mikrovállalkozások
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók, vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá
 • Rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem, viszont a jogelőd működési tartama beleszámít)
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 • Támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét
 • Szabad vállalkozási zónának minősülő területen található (Felhívás 2. számú melléklete szerint) településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete szerint) településeken valósítják meg fejlesztéseiket
 • Amely vállalkozás a GINOP-1.2.9-20, GINOP Plusz-1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében nem részesült támogatásban

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása önállóan vagy az infrastrukturális és ingatlan beruházással együtt, (minimum az összköltség 50%-a)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés). Amennyiben építési engedély köteles a beruházás, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte
 • Információs technológia-fejlesztés: – új informatikai eszközök és szoftverek, beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érheti el)
 • A Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei (átalány alapú elszámolás, az elszámolható költségek pontosan 7%-a kell legyen)
 • A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges.

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap

Előleg mértéke: A támogatás összegének maximum 50 %-a, maximum 5.000.000 Ft.

A projekt területi korlátozása:

 • A támogatást igénylő legfeljebb 1 megvalósítási helyszínt jelölhet meg.
 • A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie.
 • A megvalósítás helyszíne szabad vállalkozási zónának minősülő területen található (Felhívás 2. számú melléklete szerint) településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete szerint) településeken valósítják meg fejlesztéseiket

Kötelező vállalás:

 • A pályázó a beruházást, illetve a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja (3 év)

Pályázat benyújtásának időszaka:

 • 2022 február 24. 08:00 órától 2023. március 31. 12:00 óráig

Címke: , ,