Pályázatok

← Vissza

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

2020-12-02 - 11:37

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

GINOP 1.2.9-20

Pályázat célja:

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a kkv szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult, hiányos eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A pályázat célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a  térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A projektek megvalósítására legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Pályázók köre

Mikro- és kisvállalkozások, amelyek:

 • szabad vállalkozási zónában vagy a Felhívás által tartalmazott 162 település
 • valamelyikén hajtják végre a fejlesztésüket (1. és 2. számú melléklet);
 • rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel;
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző,
 • teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók,
 • egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területen székhellyel és Magyarországon
 • fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági
 • társaságok fióktelepei;
 • rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem
 • benyújtását megelőzően kiállított tanúsítvánnyal, amennyiben a Felhívás által
 • tartalmazott 162 település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket és minimum
 • 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege;
 • a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek a köztartozásmentes adózói
 • adatbázisban.

Amennyiben szabad vállalkozási zónában valósítja meg fejlesztését, a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább fél évvel kell bejegyzésre kerülnie.

Amennyiben a Felhívás által tartalmazott 162 település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

A Közép-magyarországi régióban található településen nem valósítható meg fejlesztés.

 

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek:

 • a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti
 • év éves beszámolója alapján negatív;
 • megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a
 • törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott,
 • legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel kétszeresét vagy egyéni
 • vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét;
 • amellyel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban;
 • amely nem rendelkezik az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított
 • tanúsítvánnyal és a Felhívás által tartalmazott 162 település valamelyikén valósítja meg a
 • fejlesztését, illetve minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft igényelt vissza nem térítendő
 • támogatást tervezett a költségvetésében.
 • számú melléklet szerinti település a megvalósítási helyszíne és GINOP 1., 2. és 3. prioritású
 • felhívásai keretében részesültek támogatásban

 

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (a
 • projekt legalább 50%-át kell elérnie az ingatlan beruházással együtt).
 • Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés,
 • átalakítás, bővítés);
 • Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a
 • projekt legfeljebb 50%-át érheti el);
 • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű
 • munkavégzését elősegítő képzés (a projekt legfeljebb 20%-át érheti el);
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek
 • (a projekt legfeljebb 10%-át érheti el);
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt legfeljebb 50%-át érheti el);
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás
 • igénybevétele esetén választható. A projekt legfeljebb 15%-át érheti el);
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele esetén választható. A projekt legfeljebb 0,5%-át érheti el);
 • Projektelőkészítés (a projekt legfeljebb 7%-át érheti el);
 • Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (a projekt legfeljebb 2,5%-át érheti el).
 • A projektelőkészítés és a projektmenedzsment tevékenységek kizárólag a szabad vállalkozási
 • zónákban (1. számú melléklet) megvalósuló fejlesztések esetében számolhatók el.

 

Kötelező vállalások

 • Az a mikro-, és kisvállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy a 2. számú
 • mellékleten szereplő 162 településen működő székhelyén/telephelyén legalább 1 fővel bővíti
 • a foglalkoztatottak számát a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó hónaphoz képest.
 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a
 • beruházással létrejött új munkahelyeket a fenntartási időszak végéig fenntartja.
 • A szabad vállalkozási zónákat (1. számú melléklet) tartalmazó listában szereplő települések számára
 • nem releváns a kötelező vállalások köre.

Támogatás összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • Szabad vállalkozási zónák (1. számú melléklet) között meghatározott településeken:
  • minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint
 • A 2. számú mellékletben meghatározott 162 településen:
  • minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint
 • Támogatás intenzitás
 • A támogatás maximális mértéke:
 • Szabad vállalkozási zónák között meghatározott településeken:
  • az összes elszámolható költség 70%-a
 • Az egyéb kormányhatározatban meghatározott 162 településen:
  • az összes elszámolható költség 100%-a

 

Fenntartási kötelezettség

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

 

Előleg

Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

25%-a, és legfeljebb 15 millió forint.

Pályázatok benyújtására 2021. január 19. (kedd) 9 órától 2021. február 18. (csütörtök) 12 óráig van lehetőség.

Címke: