Pályázatok

← Vissza

Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás GINOP-2.3.3-15

2015-09-10 - 10:19

kutatásiTámogatás összege: 50M-1000M Ft
Támogatás mértéke: 100%
Pályázók köre: költségvetési szervek intézményei, amennyiben kutatóhelyek, egyházi felsőoktatási intézmények és többségi állami tulajdonú non-profit szervezetek
75% előleg kérhető
Bp.-en és Pest megyében nem igényelhető!
A pályázat 2015.10.15-2017.10.15-ig nyújtható be.
Keretösszeg: 20 Mrd forint

I. Támogatás mértéke és összege

Igényelhető támogatás min. 50M, max. 1.000M forint.
Az állami vagy vállalati kutatóhely támogatandó tevékenysége nem minősül gazdasági
tevékenységnek, így a támogatás mértéke 100%.

II. Kik Pályázhatnak

Pályázatot nyújthatnak be költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek, egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.
Konzorciumi formában is van lehetőség pályázni (tagok száma max. 3).
A tavalyi árbevétel és a mérlegfő összegét nem haladhatja meg a projekt összköltsége.
A támogatást igénylőnek a projektterve a benyújtásakor rendelkeznie kell a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével.

Olyan projektek támogathatóak, melyek az alábbi megjelölt nemzeti intelligens szakosodási irányok valamelyikéhez illeszkedik:
– egészséges társadalom és jólét
– fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák
– tiszta és megújuló energiák
– fenntartható környezet
– egészséges és helyi élelmiszerek
– agrár-innováció
– információs és kommunikációs technológiák és szolgáltatások
– elfogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet
Nem támogatható a Budapest és Pest megye területén megvalósuló fejlesztés.

III. Támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
· immateriális javakra és a tárgyi eszközökre irányuló beruházási tevékenységek (önállóan is támogatható)
· Kutatási eszközhöz szükséges épületépítés, korszerűsítés és szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
· projekt előkészítés
· projekt menedzsment
· tájékoztatás és nyilvánosság
· szolgáltatás igénybevétele

A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható, amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé elősegítve a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében.

IV. Kötelező vállalások

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap van (pénzügyi elszámolás határideje: 2018.12.31.).
Projekt szinten kötelező vállalások: 1. bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba, 2. kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára, 3. jobb kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók száma teljes munkaidőre számítva. Egy választható: 1. beszerzett eszköz oktatási célú felhasználása, 2. a kutatáshoz kapcsolódó szabadalmak, publikációk növelése.

Fenntartási kötelezettség 5 év.

Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: 36 hónap. Pénzügyi elszámolás határideje 2020.12.31.

V. Előleg
A támogatási összeg legfeljebb 75%-ának megfelelő, max. 450M Ft összegű előleg biztosít.

Forrás Széchenyi 2020

Címke: , , , , ,