Pályázatok

← Vissza

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP-1.2.1-15

2015-09-04 - 7:22
 • 2015. szeptember 18-i határnappal felfüggeszt
 • CSAK GYÁRTÓ/TERMELŐ CÉGEKNEK!
 • Max. 50%-os támogatás
 • 50-500M Ft kérhető
 • Gépbeszerzés, gyártó, csomagolóeszköz, online megjelenés, stb.
 • Budapesten és Pest megyében nem pályázható
 • A benyújtott projektjavaslatokat azok benyújtásától számított 30 nap  alatt elbírálja.
 •  A felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket 50 millió Ft – 500 millió Ft közötti vissza nem  térítendő támogatásban részesíti.

Keretösszeg: 65 milliárd Ft

  Kik Pályázhatnak?

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások, akiknek legutolsó lezárt, teljes üzleti évükben az éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő volt.
 • Min. 1 teljes (365 nap) lezárt üzleti évvel kell rendelkezni.
 • A projekt teljes elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az előző éves nettó árbevételt.
 • 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása és magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása rendelkezzen legalább egy lezárt teljes üzleti évvel.
 • Jogi forma szerint:
  – kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
  – SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
  – szövetkezetek

Elszámolható Költségek:

   A felhívás támogatja a vállalakozások termelési kapacitásainak fejlesztését. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

  • a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (Kötelező projekt elem)
   Projekt összköltségének 50%-át el kell érnie.
  • b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározásához és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése – önállóan nem támogatható
   Projekt összköltségének max 25%-át érheti el, a raktározáshoz kapcsolódó tevékenység az összköltség legfeljebb 10%-át érheti el.
  • c) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható
   Összköltség max 25%-át.
  • d)Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható
  • e)Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is:

  • f) a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem
  • g) a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem
  • h) az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható projektelem

Az f), g), h) pontokban szereplő támogatható tevékenységek elszámolható költségének max. összege összesen 1.000.000 Ft lehet a felvételre kerülő megváltozott munkaképességű munkavállalónként.

Mit várnak el ezért cserébe?

 • Létszámtartás- a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem  csökkenhet a bázislétszám alá
 • Személy jellegű ráfordítás- a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása legalább 5 %-kal növekszik.
 • Nettó árbevétel növekedés- a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési  évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók  esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos növekménye átlagosan legalább  5%  lesz.

A fenntartási kötelezettség 3 év.

FONTOS: Megkezdett projektre támogatás nem igényelhető!

Címke: , ,