Pályázatok

← Vissza

Élelmiszeripari komplex beruházásainak támogatása

2016-10-17 - 19:33

Élelmiszeripari komplex beruházásainak támogatásaElindult az Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása című (GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A pályázat 2016.11.30-2018.11.30-ig nyújtható be.

Támogatás összege és mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás:

 • összege: minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint.
 • mértéke: max. a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet

Az igényelhető kölcsön:

 • összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a megítélt vissza nem térítendő támogatás összegét.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma:

 • Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén:
  •  az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,
  • a Közép-Dunántúl régióban 45%,
  • a Nyugat-Dunántúl régióban 35% lehet.
 • megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
  • az elszámolható költségek 70%-a lehet.
 • Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.

Kik pályázhatnak

Élelmiszeripari középvállalkozások, akik rendelkeznek:

 • olyan kettős könyvvitelt vezetőgazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, amely rendelkezik legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel,
 • az utolsó lezárt, teljes üzleti évben az átlagos statisztikai létszáma min. 50 fő volt

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió (Bp. és Pest megye) területén megvalósuló projektek.

Korlátozások:

 • kizárólag a Felhívás 1. sz. szakmai mellékletében található TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást, illetve a TEÁOR 1101 kódja alá tartozó desztillált szeszes italgyártást) besorolás szerinti élelmiszeripari feldolgozó tevékenység fejlesztésére irányuló projektek támogathatók.
 • az elszámolható összköltség nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti értékesítés nettó árbevétel összegének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének kétszeresét

III. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

önállóan támogatható:

 • új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • megújuló energiaforrást hasznosító alkalmazások
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
 • gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége.
 • Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése

 

Kölcsön

 • kamat: 1%/év
 • futamidő:
  • új ingatlan beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
  • immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,
  • az ingatlanok és immateriális javak kivételével új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig,

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

Kötelező vállalások

 • Nettó árbevétel tartása– projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában a nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) nem csökken a bázis árbevételhez képest.

Előleg

támogatott projektek esetében az igénybe vehető támogatási előleg mértéke megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 375 millió Ft.

A fenntartási kötelezettség 3 év.

Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 24 hónap

Forrás: Széchenyi 2020

Címke: , , , , ,