Pályázatok

← Vissza

Állatartó telepek kotszerűsítése 2021 (VP2-4.1.1.9-21)

2021-04-30 - 14:19

Állatartó telepek kotszerűsítése 2021 (VP2-4.1.1.9-21)

Megjelent az állattartó telepek korszerűsítését célzó pályázati felhívás!

Több szakaszban lesz lehetőség a pályázat benyújtására 2021.05.28 és 2021.07.22 között.

Első szakasz: 2021. május 28. – 2021. június 10.
Második szakasz: 2021. június 11. – 2021. június 24.
Harmadik szakasz: 2021. június 25. – 2021. július 8.
Negyedik szakasz: 2021. július 9. – 2021. július 22.

Eddigi tapasztalatim alapján érdemes az első szakaszra koncentrálni.

 

Pályázat rövid összfoglalója:

Önállóan Támogatható tevékenységek: 

 1. A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása az alábbi célterületi bontás szerint.

 

 1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése:
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
 1. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése:
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • Építéssel nem járó, a sertéstartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
 1. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése:
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 •  Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
 1. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése:
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • Építéssel nem járó, a juh és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
 1. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése:

A célterület keretében lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás.

 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • Építéssel nem járó, egyéb állatok tartásához kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

A támogatást igénylők – valamennyi célterület tekintetében – csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet.

 

 1. B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújulóenergia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsánegységesen:

 

 1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyságjavítása. 
 2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. 

 

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 

 1. a) Projekt előkészítés;
 2. b)     Mérnöki feladatok; 
 3. c)     Projektmenedzsment; 
 4. d)     Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét; 

 

 1. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely,  “A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint azállattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása.” pontban szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 

 • a)  A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés 
 • b) Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása;  
 • c) Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése. 
 • d) A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése 
 • e) Maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése.

 

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése 

Kik Pályázhatnak?

 1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
 • a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek;
 • b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 14. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
 1. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 

 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:

 • Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek tekintetében maximum 100 millió Ft,
 • a 3. célterület tekintetében maximum 50 millió Ft,
 • a 4. és 5. célterületek tekintetében maximum 20 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

FENNTARTÁSI KÖTELZETTSÉG

 • A Kedvezményezett vállalja, hogy  a projektet a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig fenntartja,

ÖNERŐ:

 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 

 EGYÉB ELVÁRÁSOK:

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:

 • Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. 

Állatlétszám szinten tartására vonatkozó kötelezettségek:  

 • A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.

Amennyiben továbbii információkra van szüksége Keressen bennünket itt

 

Forrás: Széchenyi2020

Címke: ,