Hírek

Eszközbeszerzés – Ingatlanfejlesztés – Megújuló energiás fejlesztés egyben

2020-05-14 - 14:37

Eszközbeszerzés Ingatlanfejlesztés Megújuló energiás fejlesztés egybenA pályázati felhívás azon KKV-knak szól, amelyek a jelenleg kialakult hrlyzetben is a fejlesztés mellett döntenek. A GINOP pályázatok esetében a szokásos területi lehatárolás érvényes, azaz ezen a pályázaton a Budapesti és Pest megyei megvalósítási helyek fejlesztése nem támogatott.

A támogatható tevékenységek az alábbiak:

 • Új eszközök, gépek beszerzése,
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák,
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás,
 • Információs technológia fejlesztés,
 • gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,
 • Tanácsadási szolgáltatások,
 • Képzés,
 • Ingatlan bérlés,
 • Forgóeszköz vásárlás.

A támogatás mértéke és összege:

A támogatás alapesetben visszatérítendő támogatás, melynek mértéke 70%. Bizonyos feltételek mellett alakulhat át vissza nem térítendő támogatássá. A támogatási összeg sok mindentől függ, alapvetően 5 és 153,5 millió Ft között lehet.

Jelen írásunkban nem célunk a felhívás részleteinek ismertetése, azt megtalálhatják a honlapunkon . Célunk inkább az, hogy bemutassuk, hogyan is válhat az alapból visszatérítendő támogatás vissza nem térítendővé. Ehhez a felhívás elég szigorú feltételeket határoz meg, bár ez lehet nézőpont kérdése, de íme:

 1. Azzal kezdjük, hogy a felhívásban szerepel egy kötelező vállalás, tehát aki igénybe veszi a támogatást annak kötelezően vállalnia kell, hogy a 2020. április havi átlagos statisztikai létszáma legalább 90%-át foglalkoztatja a megvalósítás ideje alatt (18 hónap a maximális megvalósítási idő), mindezt FTE-ben azaz Teljes Munkaidő Egyenértékben számolva.
 2. Alapfeltétel az is, hogy a megvalósított beruházást – legyen az eszköz, gép, ingatlanfejlesztés stb. – 1 évig fenn kell tartani. Megjegyezném, hogy ez azért könnyebbség a szokásás 3 év helyett.
 3. A fenti két pont után a felhívás kifejti, hogy hogyan lehet átalakítani a visszatéritendő támogatást vissza nem térítendővé, melyet a megvalósítási és fenntartási időszak alatt mért eredménnyeségi célok elérésével tehet meg a pályázó. Az eredményesség mérése 2 alkalommal történik:
  1. A beruházás megvalósítását követően, ekkor a visszatéritendő támogatás 30%-át lehet átfordítani vissza nem téritendő támogatássá, az alábbi feltételek teljesülésével (mindegyiknak teljesülnie kell):
   • 3 alkalomnál nem többször kerül sor a pályázózan felróható okból a Támogató Okirat módosítására (költségvetés, műszaki tartalom, megvalósítási helyszín módosítások)
   • 3 alkalomnál nem többször kerül sor a pályázó cég cégkivonatában lévő adatok módosítására, illetve a kapcsolattartó személy módosítására.
  2. Az 1 éves fenntartási idő lejárta után, ekkor a visszatéritendő támogatás 70%-át lehet átfordítani vissza nem téritendő támogatássá, az alábbi feltételek teljesülésével (70 pontos pontozás szerint, a pontszám határozza meg az átfordulás mértékét):
1. Technológiai és szervezeti megújulás végrehajtása 25 pont
1.a. A pályázó a projektje sirán igénybe vett vállalati megújulást és technológiaváltást segítő szolgáltatást az IFKA által listázott szolgáltatóktól: Igen/nem 5 pont
1.b. A vállalkozás rendelkezik az IFKA által jóváhagyott szervezeti megújulást szolgáló fejlesztési tervvel: Igen/nem 5 pont
1.c. A vállalkzás fejlesztett az alábbi területeken: Szervezetfejlesztés/Piaci kapcsolatok, ügyfélmenedzsment/Értékteremtő folyamatok/Üzleti modell és menedzsmentje: nem vagy 1 terület: 0 pont, legalább 2 terület: 5 pont, 3 terület: 7 pont, mind a 4 terület 10 pont 5/7/10 pont
2. A 90%-os létszámtartás feletti teljesítés a fenntartási idő végéig: 90% vagy alatta 0 pont, 90-94% 8 pont, 94-98% 16 pont, 98-110% 20 pont, 110% felett 30 pont 0/8/16/20/30 pont
3. 1 főre eső hozzáadott érték növekedése a bázisévhez (2019) képest: számított érték 0-10 pont
4. Üzemi eredmény aránya a bázisévhez (2019) viszonyítva: 90% vagy alatta 0 pont, 90-100% 5 pont, 100-105% 10 pont, 105% felett 15 pont 0-15 pont
Összesen max: 80 pont
Az átfordulás aránya vissza nem térítendő támogatássá:
41-80 pont 100%
31-40 pont 75%
21-30 pont 50%
11-20 pont 25%
0-10 pont 0%

Egyéni vállalkozások esetén a bevétel arányul a bázisévhez. Fontos szabály még, hogy ha a beruházás befejezését követően a 30%-os átfordulás nem teljesül, attól még a fenntartási idő végén a 70%-os (vagy ennek egy része a pontszámtól függően) még teljesülhet.

Remélem segítettünk a szabályok értelmezésében. Amennyiben további kérdései merülnének fel, keressen minket az elérhetőségeinken és készséggel megválaszoljuk azokat.

 

Címke: